സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ്ണ വില കുറഞ്ഞു ... #Goldrate


 സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ നേരിയ കുറവ്. ഗ്രാമിന് ഇന്ന് 50 രൂപ കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിൻ്റെ വില 6755 രൂപയായി ഉയർന്നു.ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻ്റെ വില 54,040 രൂപയാണ്. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൻ്റെ വില ഗ്രാമിന് 40 രൂപ കുറഞ്ഞ് 5,665 രൂപയായി.
തുടർച്ചയായി രണ്ട് ദിവസം മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നതിനെ തുടർന്നാണ് സ്വർണവില കുറഞ്ഞത്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷ സാധ്യത അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണ വിലയിൽ കുറവെങ്കിലും വരുത്തി.

ഏപ്രിലിൽ സ്വർണ വില നിരവധി റെക്കോർഡുകൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ഒടുവിൽ ഏപ്രിൽ 19ന് സ്വർണവില രേഖപ്പെടുത്തി.ഏപ്രിൽ 19ന് ഗ്രാമിന് 6815 രൂപയായിരുന്നു സ്വർണവില. വരുമാനം 54,520.