ചന്ദ്രനില്‍ 4G നെറ്റ് വര്‍ക്ക് വരുന്നു; കൈകോർത്ത് നാസയും നോക്കിയയും... #Moon4G

ചന്ദ്രനില്‍ സെല്ലുലാര്‍ കണക്ടിവിറ്റി എത്തിക്കാൻ നാസ. നോക്കിയയുമായി ചേര്‍ന്നാണ് ഈ സംവിധാനം ഒരുക്കുക. സ്‌പേസ് എസ്സ് ഈ വര്‍ഷം നടത്താനിരിക്കുന്ന വിക്ഷേപണത്തില്‍ ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള 4ജി നെറ്റ് വര്‍ക്ക് ഉപകരണങ്ങളും വിക്ഷേപിക്കും. നോക്കിയയുടെ ബെല്‍ ലാബ്‌സ് ആണ് 4ജി നെറ്റ് വര്‍ക്ക് വികസിപ്പിച്ചത്. യുഎസ് കമ്പനിയായ ഇന്റൂയിറ്റീവ് മെഷീന്‍സിന്റെ ലാന്ററിലാണ് ഇത് ചന്ദ്രനിലെത്തിക്കുക.