സംസ്ഥാനത്ത് ആരാധനാലയങ്ങളിൽ വെടിക്കെട്ട് നിരോധിച്ച് ഹൈക്കോടതി.. #CourtNews

സംസ്ഥാനത്തെ ആരാധനാലയങ്ങളിലെ വെടിക്കെട്ട് നിരോധിച്ച് ഹൈക്കോടതി.
 ആരാധനാലയങ്ങളിൽ വെടിക്കെട്ട് നടത്തുന്നില്ലെന്ന് കളക്ടർമാർ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.
  പടക്കങ്ങൾ ശബ്ദവും പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണവും ഉണ്ടാക്കുകയും ജനങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന കാരണത്താലാണ് നിരോധനം.  മരട് ക്ഷേത്രത്തിൽ വെടിക്കെട്ട് നിരോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് ജസ്റ്റിസ് അമിത് റാവലിന്റെ ഉത്തരവ്.