സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും നാളെയും ട്രെയിൻ ഗതാഗതത്തിന് നിയന്ത്രണം.. #TrainChange

സംസ്ഥാനത്ത് ട്രെയിൻ ഗതാഗതത്തിന് ഇന്നും നാളെയും നിയന്ത്രണം.  വിവിധ ട്രെയിനുകൾ റദ്ദാക്കി.  ചില ട്രെയിനുകൾ വഴിതിരിച്ചുവിടും.  തൃശൂർ യാർഡിലെയും ആലുവ അങ്കമാലി സെക്ഷനിലെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും മാവേലിക്കര ചെങ്ങന്നൂർ പാതയിലെ ഗർഡർ പുതുക്കലുമാണ് ട്രെയിൻ സർവീസുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയത്.  14 സർവീസുകൾ പൂർണമായും റദ്ദാക്കി.  ചില ട്രെയിനുകൾക്ക് നിയന്ത്രണമുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയും അറിയിച്ചു.
റദ്ദാക്കിയ ട്രെയിനുകൾ

● കൊച്ചുവേളി- ലോകമാന്യ തിലക് ഗരീബ് രഥ് എക്‌സ്‌പ്രസ് (12202)
● നാഗർകോവിൽ ജങ്ഷൻ- മംഗളൂരു സെൻട്രൽ പരശുറാം എക്‌സ്‌പ്രസ്- (16650)
● നിലമ്പൂർ റോഡ്- കൊച്ചുവേളി രാജറാണി എക്‌സ്പ്രസ് (16349)
● തിരുവനന്തപുരം- മധുരൈ ജങ്ഷൻ അമൃത എക്‌സ്‌പ്രസ് (16343)
● കൊല്ലം ജങ്ഷൻ- എറണാകുളം മെമു (06788)
● കൊല്ലം ജങ്ഷൻ- എറണാകുളം മെമു (06778)
● എറണാകുളം ജങ്ഷൻ- കൊല്ലം ജങ്ഷൻ മെമു (06441)
● കായംകുളം ജങ്ഷൻ- എറണാകുളം ജങ്ഷൻ മെമു (16310)
● കൊല്ലം ജങ്ഷൻ- കോട്ടയം അൺറിസർവ്ഡ് സ്‌പെഷ്യൽ (06786)
● എറണാകുളം ജങ്ഷൻ- കൊല്ലം ജങ്ഷൻ മെമു സ്‌പെഷ്യൽ (06769)
● കോട്ടയം- കൊല്ലം ജങ്ഷൻ മെമു സ്‌പെഷ്യൽ (06785)
● കായംകുളം- എറണാകുളം അൺറിസർവ്ഡ് എക്‌സ്പ്രസ് സ്‌പെഷ്യൽ (06450)
● എറണാകുളം ആലപ്പുഴ മെമു എക്‌സ്പ്രസ് സ്‌പെഷ്യൽ (06015)
● ആലപ്പുഴ എറണാകുളം അൺറിസർവ്ഡ് എക്‌സ്പ്രസ് സ്‌പെഷ്യൽ (06452)

ഈ ട്രെയിനുകൾ കൊല്ലം വരെ മാത്രമേ സർവീസ് നടത്തൂ

● കായംകുളം എറണാകുളം എക്‌സ്‌പ്രസ്
● എറണാകുളം ആലപ്പുഴ മെമു
● ആലപ്പുഴ എറണാകുളം എക്‌സ്‌പ്രസ്

നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് പുറപ്പെടുന്ന നാഗർകോവിൽ കോട്ടയം എക്‌സ്‌പ്രസ് എന്നിവ കൊല്ലം വരെ മാത്രമേ സർവീസ് നടത്തുള്ളൂ.

ഈ ട്രെയിനുകൾ ആലപ്പുഴ വഴി തിരിച്ചു വിടും

● ശബരി എക്‌സ്‌പ്രസ്
● കേരള എക്‌സ്‌പ്രസ്
● കന്യാകുമാരി ബെംഗളുരു എക്‌സ്‌പ്രസ്
● തിരുവനന്തപുരം കണ്ണൂർ ജനശതാബ്‌ദി‌
● തിരുവനന്തപുരം ചെനൈ മെയിൽ
● നാഗർകോവിൽ ഷാലിമാർ എക്‌സ്‌പ്രസ്.
● തിരുവനന്തപുരം ചെന്നൈ സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് എക്‌സ്‌പ്രസ്.
● വഞ്ചിനാട് എക്‌സ്‌പ്രസ്.
● പുനലൂർ ഗുരുവായൂർ എക്‌സ്‌പ്രസ് എന്നിവ നാളെ ആലപ്പുഴ വഴിയും തിരിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട്.

നാളെ റദ്ദാക്കിയവ

● ലോകമാന്യതിലക്- കൊച്ചുവേളി ഗരീബ്‌ര‌ഥ് എക്‌സ്‌പ്രസ്(12201)
● നിലമ്പൂർ റോഡ്- ഷൊർണൂർ ജങ്ഷൻ അൺറിസർവ്ഡ് എക്‌സ്പ്രസ് (06466)
● മധുരൈ- തിരുവനന്തപുരം അമൃത എക്‌സ്‌പ്രസ് ( 16344)
● ഷൊർണൂർ ജങ്ഷൻ- നിലമ്പൂർ റോഡ് അൺറിസർവ്ഡ് എക്‌സ്പ്രസ് (06467)
● നിലമ്പൂർ റോഡ്- കൊച്ചുവേളി രാജറാണി എക്‌സ്പ്രസ് (16350)
MALAYORAM NEWS is licensed under CC BY 4.0