യാത്രക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക, വിവിധ ട്രെയിനുകൾ റദ്ധാക്കി.. | #TrainAlert

കേരളത്തിൽ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് നവീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ മാസം 20 മുതല്‍ 22 വരെയുള്ള വിവിധ ട്രെയിനുകള്‍ റദ്ദാക്കി. തൃശൂര്‍ യാര്‍ഡിലും ആലുവയ്ക്കും അങ്കമാലിയ്ക്കും ഇടയില്‍ നടക്കുന്ന അറ്റക്കുറ്റപ്പണികളുടെ ഭാഗമായാണ് ട്രെയിനുകള്‍ റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

മെയ് 20 മുതല്‍ 22 വരെ പൂര്‍ണമായും ഭാഗികമായും റദ്ദാക്കിയ ട്രെയിനുകള്‍ അറിയാം.

മെയ് 20 : 
● മംഗുളൂരു – നാഗര്‍കോവില്‍ എക്‌സ്പ്രസ് റദ്ദാക്കി.

മെയ് 21 : 
● നിലമ്പൂർ റോഡ് – കൊച്ചുവേളി രാജ്യറാണി എക്‌സ്പ്രസ് റദ്ദാക്കി.
● തിരുവനന്തപുരം – മധുരൈ അമൃത എക്‌സ്പ്രസ് റദ്ദാക്കി.
● കൊച്ചുവേളി- ലോകമാന്യതിലക് എക്‌സ്പ്രസ് റദ്ദാക്കി.
● നാഗര്‍കോവില്‍ – മംഗുളൂരു പരശുറാം എക്‌സ്പ്രസ് മെയ് 21 ന് റദ്ദാക്കി.

മെയ് 22 : 
●ലോകമാന്യതിലക് -കൊച്ചുവേളി എക്‌സ്പ്രസ് റദ്ദാക്കി.
● മധുരൈ – തിരുവനന്തപുരം അമൃത എക്‌സ്പ്രസ് റദ്ദാക്കി.

ഭാഗികമായി റദ്ദാക്കിയവ : 

● തിരുവനന്തപുരം – ഷൊര്‍ണൂര്‍ വേണാട് മെയ് 21 ന് എറണാകുളത്ത് സര്‍വീസ് നിര്‍ത്തും.
● ഷൊര്‍ണൂര്‍ – തിരുവനന്തപുരം വേണാട് മെയ് 21 ന് സര്‍വീസ് ആരംഭിക്കുക എറണാകുളത്ത് നിന്നും.
● എറണാകുളം – നിസാമുദീന്‍ മംഗളാ എക്‌സ്പ്രസ് മെയ് 21 ന് ആരംഭിക്കുക തൃശൂരില്‍ നിന്നും.
● എറണാകുളം – പാലക്കാട് മെമു മെയ് 21ന് ആരംഭിക്കുക തൃശൂരില്‍ നിന്നും.
● കണ്ണൂര്‍ – എറണാകുളം എക്‌സ്പ്രസ് മെയ് 22 ന് തൃശൂര്‍ വരെ.