ഇലോൺ മസ്‌കിന്റെ സ്റ്റാർലിങ്ക് ഇന്ത്യയിലേക്കും... #Technical


ഈലോൺ മസ്‌കിൻ്റെ സ്‌പേസ് എക്‌സിൻ്റെ സ്റ്റാർലിങ്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഭാവി തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പോകുന്നു. നിലവിൽ 40 രാജ്യങ്ങളിൽ ലഭ്യമായ സ്റ്റാർലിങ്ക് ഉടൻ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെത്തും. സ്റ്റാർലിങ്കുകൾക്ക് സർക്കാർ തത്വത്തിൽ അനുമതി നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. 

എന്താണ് സ്റ്റാർലിങ്ക്? അതെങ്ങനെയാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് ?

ഇലോൺ മസ്‌കിൻ്റെ കമ്പനിയായ സ്‌പേസ് എക്‌സ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു ഉപഗ്രഹ ശൃംഖലയാണ് സ്റ്റാർലിങ്ക്. സാധാരണ ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിളുകളിലൂടെയും കോക്സിയൽ കേബിളുകളിലൂടെയും നൽകുമ്പോൾ, സ്റ്റാർലിങ്ക് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വഴി ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനം നൽകുന്നു. സ്റ്റാർലിങ്കിൽ മൊത്തം 42,000 ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താനാണ് സ്‌പേസ് എക്‌സിൻ്റെ പദ്ധതി.

2024 മാർച്ച് വരെ, ഭ്രമണപഥത്തിൽ 5504 സ്റ്റാർലിങ്ക് ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, അവയിൽ 5442 എണ്ണം പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്. ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 550 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലാണ് സ്റ്റാർലിങ്ക് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ. സ്‌പേസ് എക്‌സിൻ്റെ റോക്കറ്റുകളാണ് സ്റ്റാർലിങ്ക് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിക്കുന്നത്. രാത്രിയിൽ സ്റ്റാർലിങ്ക് ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ യാത്ര നമുക്ക് നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയും. ആകാശ തീവണ്ടി പോലെയാണ് അതിൻ്റെ യാത്ര.

മോശം കണക്റ്റിവിറ്റിയുള്ള വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനം നൽകാൻ സ്റ്റാർലിങ്കിന് കഴിയും. പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളിൽ ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാകുമെന്നതാണ് സവിശേഷത. റുസ്സോ-ഉക്രേനിയൻ യുദ്ധസമയത്ത്, ഉക്രേനിയൻ സൈന്യം സ്റ്റാർലിങ്കിൻ്റെ സേവനങ്ങൾ വളരെയധികം കണ്ടു. സ്റ്റാർലിങ്ക് ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് അമേരിക്കയിലാണ്. ഇന്ന് 40 രാജ്യങ്ങളിൽ സ്റ്റാർലിങ്ക് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്.

ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് ടെലികോം വകുപ്പ് സ്റ്റാർലിങ്കിന് തത്വത്തിൽ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ടെലികോം ടവറുകൾക്ക് പകരം ഉപഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് മൊബൈൽ സിഗ്നൽ സ്വീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ സേവനമായ 'സ്റ്റാർലിങ്ക് ഡയറക്റ്റ് ടു സെൽ' സേവനവും ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാകും. ഉപഗ്രഹങ്ങൾ മൊബൈൽ ടവറുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ, കരയിലായാലും കടലിലായാലും ഭൂമിയിലെവിടെയും മൊബൈൽ കവറേജ് ലഭിക്കും. ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ ഇനോഡ് ബി മോഡം ഘടിപ്പിച്ച് കണക്റ്റിവിറ്റിയും ഫോണിൽ സാധ്യമാക്കുന്നു. രാജ്യസുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിലുള്ള ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയാലുടനെ സ്റ്റാർലിങ്കിന് അനുമതി നൽകപ്പെട്ടേക്കാം.