ഉഷ്ണതരംഗ സാധ്യത; സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍-സ്വകാര്യ ഐടിഐകൾക്ക് അവധി... #ITI

സംസ്ഥാനത്ത് ഉഷ്ണതരംഗ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് (30/4/2024) മുതൽ മെയ് 4 വരെ എല്ലാ സർക്കാർ സ്വകാര്യ ഐടികൾക്കും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പകൽ താപനില ക്രമാതീതമായി ഉയരുമെന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അവധി എന്നും ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു.
ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രേഡ് ടെസ്റ്റ് അടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ സിലബസ് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതിനാൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ റെഗുലർ ക്ലാസുകൾക്ക് പകരം ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ നടത്തും. വിദ്യാർഥികളും അധ്യാപകരും ഇതിനാവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കണം. ഉദ്യോഗസ്ഥരും അധ്യാപകരും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഹാജരാകണമെന്നും ഡയറക്ടർ നിർദേശിച്ചു.