സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ്ണവിലയില്‍ കുറവ് ... #GoldRate


 സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വൻ ഇടിവ്. ഗ്രാമിന് ഇന്ന് 140 രൂപ. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിൻ്റെ വില 6615 രൂപയായി ഉയർന്നു. പവൻ സ്വർണത്തിന് 52,920 രൂപയായി. 18 കാരറ്റ് സ്വർണത്തിൻ്റെ വില ഗ്രാമിന് 130 രൂപ കുറഞ്ഞ് 5535 രൂപയിലെത്തി.
54040 രൂപയായിരുന്നു ഇന്നലെ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിൻ്റെ വില. ഈ വില നിലവിൽ 1120 രൂപ കുറഞ്ഞ് 52920 രൂപയായി.
യുദ്ധസാഹചര്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞതോടെ രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ സ്വർണവില കുറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 31.1 ഗ്രാം (ഒരു ട്രോയ് ഔൺസ്) സ്വർണം അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ 2418 ഡോളറിൽ നിന്ന് 2295 ഡോളറായി കുറഞ്ഞു. സ്പോർട്സ് ഡോളർ 2303 അവശേഷിക്കുന്നു. $2268 ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിലെത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്.