ദി കേരള സ്റ്റോറി പ്രദർശിപ്പിച്ച് താമരശേരി രൂപത...#Flash News


 വിവാദ ചിത്രം ദ കേരള സ്റ്റോറി പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ താമരശ്ശേരി രൂപത. രൂപതയുടെ കീഴിലുള്ള ഇടവകകളിലെ കുടുംബയോഗങ്ങളിൽ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ചു. പരമാവധി ആളുകൾ സിനിമയുടെ ലിങ്ക് കാണാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും നിർദ്ദേശം നൽകി.

അതിനിടെ, വിവാദ ചിത്രമായ ദി കേരള സ്റ്റോറി ഇന്നലെ ഇടുക്കി രൂപത പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ബോധവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ചതെന്ന് ഇടുക്കി അതിരൂപത മീഡിയ ഡയറക്ടർ ജിൻസ് കാരക്കോട് പറഞ്ഞു. ഇടുക്കി രൂപതയിലെ 10 മുതൽ 12 വരെ ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മുന്നിലാണ് ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ചത്.പെൺകുട്ടികളെ പരസ്പരം പ്രണയിക്കുന്നതിനും തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിനും ലൗ ജിഹാദ് ഉണ്ടെന്നും രൂപതയുടെ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം പറയുന്നു. അതിൽ വർഗീയത കലർത്തുന്നതാണ് ആശയക്കുഴപ്പത്തിന് കാരണമെന്നും രൂപത പറയുന്നു.

കഴിഞ്ഞ മാസം നാലിനാണ് കേരള സ്റ്റോറി വിദ്യാർഥികൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. വചനോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് വിവാദ ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രദർശനം നടന്നത്. പ്രണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പരിപാടിയിൽ ചർച്ച ചെയ്തു. പരിപാടിയിൽ ലൗ ജിഹാദിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ വർഗീയ ആശയം പറയാൻ ഒരിക്കലും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അതിരൂപത മീഡിയ ഡയറക്ടർ വിശദീകരിച്ചു. പ്രണയത്തിൻ്റെ കുരുക്കിൽ തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ലൗ ജിഹാദ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചും കേരള കഥയെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുമ്പോൾ വർഗീയ പരാമർശങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് അതിരൂപത വിശദീകരിച്ചു.