ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് ഇനി 'ഉഗ്ര' ശക്തി ; അത്യാധുനിക റൈഫിൾ വികസിപ്പിച്ച് ഡിആർഡിഒ #UgraRifles

ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് കരുത്തേകാൻ അത്യാധുനിക ആക്രമണ റൈഫിളുമായി ഡിആർഡിഒ.  ഡിആർഡിഒയും ഹൈദരാബാദ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനവും സംയുക്തമായാണ് ഉഗ്രം എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന റൈഫിൾ വികസിപ്പിച്ചത്.  സ്വകാര്യ ഏജൻസിയായ ദ്വിപ ആർമർ ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡുമായി സഹകരിച്ച് പൂനെ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഡിആർഡിഒയുടെ ആയുധ ഗവേഷണ വികസന സ്ഥാപനമാണ് 7.62*51 കാലിബർ റൈഫിൾ ആദ്യമായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്.  ഉഗ്രത്തിന് 500 മീറ്റർ പരിധിയുണ്ട്, 4 കിലോഗ്രാമിൽ താഴെയാണ് ഭാരം.  ഇതിന് 20 റൗണ്ട് മാഗസിൻ ശേഷിയുമുണ്ട്.  സിംഗിൾ, ഫുൾ, ഓട്ടോ മോഡിൽ ഫയർ ചെയ്യാം.