കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവധി. | Kasargod District


കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കോളേജുകൾ ഒഴികെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് തിങ്കളാഴ്ച്ച (11 ജൂലൈ 2022) ജില്ല കലക്റ്റർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

MALAYORAM NEWS is licensed under CC BY 4.0