ആറ്റിങ്ങലിൽ വി ജോയ് മുന്നിൽ... #Election2024


ആറ്റിങ്ങൽ ലോക് സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ ലീഡ് പിടിച്ച് എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി വി ജോയ്. 1036 വോട്ടുകൾക്കാണ് ലീഡ് നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത്.

MALAYORAM NEWS is licensed under CC BY 4.0