സോളാറില്‍ കിടിലന്‍ പദ്ധതിയുമായി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍, കര്‍ഷകര്‍ക്കായി നടപ്പിലാക്കുന്നത് സോളാര്‍ പമ്പ് സെറ്റുകള്‍.. #SolarPump

Solar Pump PM Kusum Yojana By Central Government, Solar Pump Offers, Narendra Modi

 


രാജ്യത്തെ ഒരു കോടി വീടുകളിൽ സൗരോർജ വിളക്കുകൾ എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേന്ദ്രസർക്കാർ ആവിഷ്‌കരിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി സൂര്യഘർ സൗജന്യ വൈദ്യുതി പദ്ധതിക്ക് വൻ പ്രതികരണത്തിന് പിന്നാലെ കർഷകർക്കായി പുതിയ സോളാർ പദ്ധതിയും വരുന്നു.

പിഎം സൂര്യഘർ സൗജന്യ വൈദ്യുതി പദ്ധതി 60 ശതമാനം വരെ സബ്‌സിഡിയോടെ പ്രതിമാസം 300 യൂണിറ്റ് സൗജന്യ വൈദ്യുതി നൽകുന്നുവെങ്കിൽ, പിഎം കുസും പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ ആരംഭിച്ച പുതിയ സോളാർ സബ്‌സിഡി പദ്ധതി പൂർണമായും കർഷകർക്കുള്ളതാണ്.

ഈ പദ്ധതി കാർഷിക ജലസേചനത്തിനായി സൗരോർജ്ജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പമ്പുകൾ ലഭ്യമാക്കും. പ്രധാനമന്ത്രി കുസും യോജനയ്ക്ക് കീഴിലായിരിക്കും ഇത് നടപ്പാക്കുക. പിഎം കെയുഎസും സബ്‌സിഡി സ്കീമും പിഎം സൂര്യഘർ സൗജന്യ വൈദ്യുതി പദ്ധതി പോലെയുള്ള ദേശീയ തലത്തിലുള്ള പ്രത്യേക പോർട്ടലിലൂടെ നടപ്പാക്കും.

പിഎം സൂര്യഘർ സൗജന്യ വൈദ്യുതി പദ്ധതി പോലെയുള്ള ദേശീയ പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തും കർഷകർക്ക് സോളാർ പമ്പുകൾക്കായി അപേക്ഷിക്കാം. വിതരണക്കാരെയും തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

പിഎം കുസും സോളാർ പമ്പ് സബ്‌സിഡി സ്കീമിന് മൂന്ന് തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടാകുമെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 10,000 മെഗാവാട്ട് സോളാർ പവർ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് ഒന്ന്.

20 ലക്ഷം സോളാർ പമ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തേത്. മൂന്നാമത്തേത് 15 ലക്ഷം പമ്പുകൾ കാർഷികാവശ്യങ്ങൾക്കായി സൗരോർജ്ജമാക്കി മാറ്റുക എന്നതാണ്. മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്കായി 34,422 കോടി രൂപയാണ് കേന്ദ്രം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സോളാര്‍ പമ്പില്‍ സബ്സിഡി എങ്ങനെ ?


പിഎം കുസും പദ്ധതിയിൽ സോളാർ പമ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവിൽ 30 ശതമാനം സബ്‌സിഡി കേന്ദ്രം നൽകും. സംസ്ഥാന സർക്കാരും 30 ശതമാനമെങ്കിലും സബ്‌സിഡി നൽകണം. ബാക്കി 40 ശതമാനം കർഷകൻ തന്നെ വഹിക്കണം.

വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ, സിക്കിം, ജമ്മു കശ്മീർ, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ലക്ഷദ്വീപ്, ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ കർഷകർക്ക് കേന്ദ്രം 50 ശതമാനം സബ്‌സിഡി നൽകും. സംസ്ഥാന സർക്കാരും 30 ശതമാനം സബ്‌സിഡി നൽകണം. ബാക്കി 20 ശതമാനം കർഷകൻ വഹിക്കണം.

എന്താണ് പ്രധാനമന്ത്രി കുസും യോജന


പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ എനർജി സെക്യൂരിറ്റി, ഉദ്യാൻ മഹാഭിയാൻ എന്നാണ് പിഎം കുസുമിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര്. 2019 മാർച്ചിൽ കേന്ദ്രം പിഎം കുസും യോജന ആരംഭിച്ചു. കൃഷിക്ക് ജലലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുക, കർഷകരുടെ വരുമാനം വർധിപ്പിക്കുക, കൃഷിയിൽ ഡീസൽ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്.

MALAYORAM NEWS is licensed under CC BY 4.0