സംസ്ഥാനത്ത് പ്ലസ്‌ ടു ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു ; വിജയശതമാനം 78.69% ...#Plus_Two_Result2024


വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവന്‍കുട്ടി പ്ലസ്‌ ടു ഫലം  പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ വര്‍ഷം പ്ലസ്‌ ടു പരീക്ഷ എഴുതിയതില്‍  78.69%  പേരും ഉപരി പഠനത്തിനു അര്‍ഹരായി. 39,242  കുട്ടികള്‍ ആണ് മുഴുവന്‍ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ്‌ നേടിയത്.ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിജയ ശതമാനം  ഏറണാകുളം    ജില്ലയിലാണ്. കുറവ്    വയനാട്    ജില്ലയിലും .സയന്‍സ് 84.86%, ഹുമാനിറ്റിസ് 67.09%,  കൊമേഴ്സ്‌ 76.11% . 63  സ്കൂളുകള്‍ക്ക് 100% വിജയം.ഈ വര്‍ഷം 3,74755 കുട്ടികളാണ് പരീക്ഷ എഴുതിയത്.വൈകിട്ട് 4 മണി മുതൽ ഫലം ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാകും.      

വിഎച്സി ഫലം  പ്രഖ്യാപിച്ചു  71.42 %  ഉപരി പഠനത്തിനു അര്‍ഹരായി. 251 കുട്ടികള്‍ മുഴുവന്‍ വിഷയങ്ങളിലും എ പ്ലസ്‌ നേടി.                                  


റിസൾട്ട് അറിയുവാനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക >>MALAYORAM NEWS is licensed under CC BY 4.0