ഈ വർഷം മുതൽ ഡിഗ്രി നാല് വർഷം, രണ്ടര വർഷം കൊണ്ടും തീർക്കാം.. പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ ഇവയാണ്.. #FourYearDegree

ഈ അധ്യയന വർഷം മുതൽ നാലുവർഷത്തെ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാം ആരംഭിക്കുമെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ.ബിന്ദു പറഞ്ഞു.  തിരുവനന്തപുരത്ത് വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.  ജൂലൈ ഒന്നിന് മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കും.  എല്ലാ സർവകലാശാലകളിലും കോളേജുകളിലും വിപുലമായ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കും.

  ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അവരുടെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അവസരം നൽകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.  എല്ലാ കോളേജുകളിലും നൈപുണ്യ വികസന കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുൻഗണന നൽകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.  ഈ വർഷം മുതൽ ബിരുദ പ്രവേശനത്തോടൊപ്പം പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്‌സുകളിലേക്കും പ്രവേശനം നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

അടിസ്ഥാനപരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പാഠ്യപദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ താൽപ്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.  പുതിയ കാലത്തെ അക്കാദമിക് തൊഴിൽ താൽപര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സ്വന്തം ബിരുദം രൂപകൽപന ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമാണ് പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.  മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ബിരുദവും നാലാം വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് ഓണേഴ്‌സ് ബിരുദവും.  ഒന്നിൽക്കൂടുതൽ വിഷയങ്ങളിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അതനുസരിച്ച് വിഷയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

  നിലവിൽ രസതന്ത്രത്തോടൊപ്പം ഫിസിക്‌സും ഗണിതവും നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കെ, പുതിയ സംവിധാനത്തിൽ ഫിസിക്‌സ്, ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം രസതന്ത്രവും അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യവും സംഗീതവും അല്ലെങ്കിൽ കെമിസ്ട്രിയും പഠിക്കാൻ കഴിയും.  പുതിയ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാർഥികളുടെ താൽപര്യത്തിനനുസരിച്ച് പഠനം രൂപപ്പെടുത്താൻ അക്കാദമിക് കൗൺസിലർമാരെ കോളജുകളിൽ ലഭ്യമാകും.

  ബ്രൈറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് രണ്ടര വർഷം കൊണ്ട് ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കാൻ അവസരമുണ്ട് (N മൈനസ് വൺ സിസ്റ്റം).  ആവശ്യമായ ക്രെഡിറ്റുകൾ നേടിയാൽ രണ്ടര വർഷം കൊണ്ട് ബിരുദം നേടാവുന്ന സംവിധാനമാണിത്.  സാധാരണ കോളേജ് പഠനത്തോടൊപ്പം, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈനായി കോഴ്സുകൾ എടുക്കാനും ബിരുദം/ഓണേഴ്സ് കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കാൻ നേടിയ ക്രെഡിറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയും.

  വിദ്യാർഥികളുടെ സംശയങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാലതാമസം കൂടാതെ പരിഹരിക്കാൻ സർവകലാശാല, കോളജ് തലങ്ങളിൽ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് തുടങ്ങും.  പരമാവധി സേവനങ്ങൾ ഓൺലൈനാക്കും.  നൈപുണ്യ വിടവ് നികത്താൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഹ്രസ്വകാല വ്യവസായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഴ്‌സുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.  താത്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അന്തർസർവകലാശാലാ ട്രാൻസ്ഫറിനും അവസരമുണ്ടാകും.