ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് സന്തോഷ വാര്‍ത്ത... #Technical

ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ വലിയ സ്‌ക്രീനുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് പൂർണ്ണമായ ആൻഡ്രോയിഡ് പിസി ആയി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് സിസ്റ്റങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ്രോയിഡ് 14 അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്‌ത് ഒരു പുതിയ സിസ്റ്റം അവതരിപ്പിക്കാൻ ഗൂഗിൾ ശ്രമിക്കുന്നു. ആൻഡ്രോയിഡ് 14 ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് ഡെസ്‌ക്‌ടോപ്പ് പതിപ്പിൻ്റെ ബീറ്റ പതിപ്പിലാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

  ഒരു മാസത്തിനകം ഇത് നടപ്പാക്കാനാണ് ഗൂഗിൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഗൂഗിൾ വികസിപ്പിച്ചതാണ്. വലിയ സ്‌ക്രീനിൽ ഒരേസമയം കൂടുതൽ ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വലിപ്പത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി ഒരേ സമയം കൂടുതൽ ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിലാണ് പരീക്ഷണം നടത്തിയത്.
  ആൻഡ്രോയിഡ് വലിയ സ്‌ക്രീനിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും പുതിയ ഓപ്ഷനുകളെ പിന്തുണയ്‌ക്കാനും ഗൂഗിൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.