അരുണാചലില്‍ വന്‍ മണ്ണിടിച്ചില്‍ ചൈനീസ് അതിർത്തിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോഡ് ഒലിച്ചുപോയി ... #Landslide


 അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ വൻ മണ്ണിടിച്ചിൽ. ചൈനീസ് അതിർത്തിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റോഡ് ഒലിച്ചുപോയി. ജില്ലയെ ഇന്ത്യയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ദിഭാംഗ് താഴ്‌വരയിലെ ഏക റോഡ് കൂടിയാണിത്.

പ്രാഥമിക വിവരം അനുസരിച്ച്, ഹുൻലിക്കും അനിനിക്കും ഇടയിലുള്ള റോയിംഗ് അനിനി ഹൈവേയിൽ റോഡിന് വ്യാപകമായ തകരാർ സംഭവിച്ചതായി  റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.സംഭവത്തിൽ അരുണാചൽ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി പേമ ഖണ്ഡു അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.