വാഹന വിപണിയിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയാകാൻ ചൈന... #Auto


വൈദ്യുത വാഹന വിപണിയിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായി ചൈന വരുംവർഷങ്ങളിൽ മാറുമെന്നതിന്റെ സൂചനയാണ് ബീജിങ് ഇൻർനാഷണൽ ഓട്ടോമോട്ടീവ് എക്‌സിബിഷൻ നൽകുന്നത്. മേയ് നാലിന് പ്രദർശനം സമാപിക്കും.ഇലക്‌ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെയും ഡിജിറ്റലുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച വാഹനങ്ങളുടെയും ലോകത്തെ മുൻനിര വിപണിയായി ചൈന മാറുന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് ബീജിംഗ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓട്ടോമോട്ടീവ് എക്‌സിബിഷൻ.

ഏപ്രിൽ 25-ന് ആരംഭിച്ച വാഹനപ്രദർശനത്തിൽ ആഗോള വാഹനനിർമ്മാതാക്കളും വൈദ്യുത വാഹന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും പുതിയ മോഡലുകളും കോൺസെപ്ട് കാറുകളും അനാവരണം ചെയ്തു. ചൈനീസ് ഉപഭോക്താക്കൾ കാറുകളിൽ അന്തർനിർമ്മിത ബുദ്ധിയെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ കണക്റ്റിവിറ്റി ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനാൽ ടൊയോട്ടയും നിസ്സാനും ചൈനീസ് സാങ്കേതിക കമ്പനികളുമായി പങ്കാളിത്തം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

MALAYORAM NEWS is licensed under CC BY 4.0