കഠിനമായ ചൂട്; അഭിഭാഷകർ കറുത്ത ഗൗൺ ധരിക്കുന്നത് വിലക്കിക്കൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി പ്രമേയം പാസാക്കി#Advocates


 കടുത്ത ചൂട് കണക്കിലെടുത്ത് അഭിഭാഷകർ കറുത്ത ഗൗൺ ധരിക്കുന്നത് വിലക്കിക്കൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി പ്രമേയം പാസാക്കി. അഭിഭാഷകർക്ക് വെള്ള ഷർട്ടും ബാൻഡും ധരിച്ച് ജില്ലാ കോടതികളിൽ ഹാജരാകാം. കറുത്ത കോട്ടും ഗൗണും ഓപ്ഷണൽ ആണ്.
ഹൈക്കോടതിയിലും അഭിഭാഷകർക്ക് കറുത്ത ഗൗൺ നിർബന്ധമല്ലെന്നാണ് ഫുൾ കോടതി പാസാക്കിയ പ്രമേയം. ഇത് മെയ് 31 വരെ തുടരും. വേനൽക്കാലത്ത് കറുത്ത ഗൗണിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേരള ഹൈക്കോടതി ബാർ അസോസിയേഷൻ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയെ തുടർന്നാണ് ഫുൾ കോർട്ട് പ്രമേയം പാസാക്കിയത്.