നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളി ; വീയപുരം ചുണ്ടൻ ജേതാവ്.. #NehruTrophy