വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആഘോഷങ്ങൾക്ക് വിലക്ക്, പരിപാടികൾ നടത്തിയാൽ കാത്തിരിക്കുന്നത് വൻ പണി.. #MVD

വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കോളേജുകളിലും സ്‌കൂളുകളിലും ഓണത്തിന് ഉൾപ്പടെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തുന്നത് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് നിരോധിച്ചു.
വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കോഴിക്കോട് ഉത്തരമേഖല ഡെപ്യൂട്ടി ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് കമ്മീഷണർ ആർ രാജീവ് അറിയിച്ചു.

  കാറുകളുടെയും ജീപ്പുകളുടെയും ബെക്കുകളുടെയും രൂപഭേദം വരുത്തി റാലികളും മൽസരങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കും ഉടമകൾക്കുമെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കും.  ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്‌കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തും. 
മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ഉൾപ്പടെ ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങളിൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും വിദ്യാർത്ഥികൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് നടപടിക്ക് ഒരുങ്ങുന്നത്.
ഇത്തരം പരിപാടികൾ നടത്തുന്നതിനെതിരെ രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും ആർ.രാജീവ് വ്യക്തമാക്കി.  നിയമലംഘനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അതത് ഓഫീസുകളിൽ അറിയിച്ചാൽ ഉടൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് കമ്മീഷണർ അറിയിച്ചു.