മന്ത്രിമാരുടെ വെബ്സൈറ്റുകൾ നവീകരിച്ചു; വിലാസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ : | Ministerial websites revamped; The addresses are as follows:

മന്ത്രിമാരുടെ വെബ്സൈറ്റുകൾ നവീകരിച്ചു മന്ത്രിമാരുടെ നവീകരിച്ച ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിച്ചു.

മന്ത്രിമാരും വെബ്സൈറ്റ് വിലാസവും :
 

കെ. രാജൻ: minister-revenue.kerala.gov.in

റോഷി അഗസ്റ്റിൻ: minister-waterresources.kerala.gov.in
 

കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി: minister-electricity.kerala.gov.in

എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ: minister-forest.kerala.gov.in
 

അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ: minister-ports.kerala.gov.in
 

ആന്റണി രാജു: minister-transport.kerala.gov.in
 

വി.അബ്ദുറഹ്‌മാൻ: minister-sports.kerala.gov.in 

ജി.ആർ.അനിൽ: minister-food.kerala.gov.in
 

കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ: minister-finance.kerala.gov.in

ആർ.ബിന്ദു: minister-highereducation.kerala.gov.in
 

ജെ.ചിഞ്ചുറാണി: minister-ahd.kerala.gov.in
 

എം.വി.ഗോവിന്ദൻ: minister-lsg.kerala.gov.in
 

പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ്: minister-pwd.kerala.gov.in
 

പി.പ്രസാദ്: minister-agriculture.kerala.gov.in
 

കെ.രാധാകൃഷ്ണൻ: minister-scst.kerala.gov.in
 

പി.രാജീവ്: minister-industries.kerala.gov.in
 

വി.ശിവൻകുട്ടി- minister-education.kerala.gov.in
 

വി.എൻ.വാസവൻ: minister-cooperation.kerala.gov.in
 

വീണാ ജോർജ്: minister-health.kerala.gov.in

 

 

MALAYORAM NEWS is licensed under CC BY 4.0