അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ കേരളത്തിൽ മഴ മുന്നറിയിപ്പ്...#RainAlert

തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ജില്ലകളിൽ അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂർ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മഴ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത 3 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇടിയോടു കൂടിയ സാമാന്യം മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട്.
MALAYORAM NEWS is licensed under CC BY 4.0