സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകിവരുന്ന ഗ്രേസ് മാർക്കുകളിൽ തീരുമാനമായി... #GraceMark

സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നൽകിവരുന്ന ഗ്രേസ് മാർക്കുകളിൽ തീരുമാനമായി. വിവിധ കലാ കായിക മത്സരങ്ങളിലും NCC, സ്കൗട്ട് തുടങ്ങിയവായിലും പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കുള്ള ഗ്രേസ് മാർക്കുകളിലാണ്പുതുക്കിയ തീരുമാനം ഉണ്ടായത്. മത്സരങ്ങളിലെ നേട്ടം പരിഗണിച്ചാണ് പരീക്ഷാഫലത്തിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നൽകുന്ന ഗ്രേസ് മാർക്ക് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. 3 മുതൽ 100 ​​വരെ മാർക്ക് നൽകാനാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ തീരുമാനം. ചില ദേശീയ കായിക മത്സരങ്ങളിലെ പ്രകടനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിന് ഒന്നോ രണ്ടോ ബോണസ് പോയിൻ്റ് ഒഴിവാക്കി.

  ഗ്രേസ് മാർക്കുള്ളവർക്ക് ഇരട്ടി ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നു എന്ന വിമർശനം കണക്കിലെടുത്താണ് നടപടി. പത്താം ക്ലാസിലെ എട്ടിലോ ഒമ്പതിലോ ദേശീയ സംസ്ഥാന മത്സരത്തിൻ്റെ നേട്ടം പരിഗണിക്കാനും വ്യവസ്ഥകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

  എട്ടാം ക്ലാസിലെ മെറിറ്റിലാണ് അപേക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒമ്പതിലോ 10ലോ ജില്ലാതലത്തിൽ മത്സരിച്ചതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണം. ഒമ്പതാം ക്ലാസിലാണ് മെറിറ്റ് ഇടുന്നതെങ്കിൽ പത്താം ക്ലാസിൽ ജില്ലാ മത്സരത്തിൽ കുറയാത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം. വിവിധ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുത്ത് യോഗ്യത നേടിയാൽ അവരുടെ ഉയർന്ന മാർക്ക് മാത്രമേ പരിഗണിക്കൂ.

  ഗ്രേസ് മാർക്ക്

  സ്കൂൾ കലോത്സവം, ശാസ്ത്രോത്സവം, ശാസ്ത്ര സെമിനാർ, സി.വി. രാമൻ ഉപന്യാസ മത്സരം, ശ്രീനിവാസ രാമാനുജൻ സ്മാരക അവതരണം, വാർത്താ വായന മത്സരം, ഭാസ്‌കരാചാര്യ സെമിനാർ, ടാലൻ്റ് സെർച്ച് (എല്ലാ സംസ്ഥാന തലം) - എ ഗ്രേഡ് -20, ബി ഗ്രേഡ് -15, സി ഗ്രേഡ് - 10. ഒന്നും രണ്ടും സമ്മാനിക്കുന്നവർക്ക് 20, 17, 14. മൂന്നാം സ്ഥാനവും. ഓരോന്നിനും മാർക്ക്.

  സ്‌പെഷ്യൽ സ്‌കൂൾ കലോത്സവം -25(എ), 20(ബി), 15(സി)
  ജൂനിയർ റെഡ് ക്രോസ് -10
  സ്റ്റുഡൻ്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് പദ്ധതി -20
  സ്റ്റേറ്റ് പീഡിയാട്രിക്സ് കോൺഗ്രസ് -20(എ), 15(ബി), 10(സി)
  നാഷണൽ പീഡിയാട്രിക്സ് കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് -25

കായികം

അന്തർദേശീയ മത്സരം: ഒന്നാം സ്ഥാനം -100, രണ്ടാം സ്ഥാനം -90, മൂന്നാം സ്ഥാനം- 80, പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് -75
ദേശീയ മത്സരം: ഒന്നാംസ്ഥാനം - 50, രണ്ടാംസ്ഥാനം -40, മൂന്നാംസ്ഥാനം -30, പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് -25
സംസ്ഥാനതലം: ഒന്നാംസ്ഥാനം 20, രണ്ടാംസ്ഥാനം -17, മൂന്നാംസ്ഥാനം -14
അസോസിയേഷൻ മത്സരങ്ങള്‍ -7

എൻ.സി.സി.

എൻ.സി.സി. (റിപ്പബ്ലിക് ഡേ പരേഡ്, താല്‍ സൈനിക ക്യാമ്ബ് തുടങ്ങിയ ക്യാമ്ബുകള്‍) -40
പ്രീ ആർ.ഡി. അടക്കം മറ്റ് വിവിധ ദേശീയ ക്യാമ്ബുകള്‍ -30
75 ശതമാനം പരേഡ് അറ്റൻഡൻസ്, സേവനപരിപാടികള്‍- 20

സ്കൗട്‌സ് ആൻഡ് ഗൈഡ്‌സ്

(80 ശതമാനം ഹാജർ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പങ്കാളിത്തം)-25 (ഹയർ സെക്കൻഡറി)
രാജ്യപുരസ്‌കാർ/ചീഫ് മിനിസ്റ്റർഷീല്‍ഡ് -40 (ഹയർ സെക്കൻഡറി)
രാഷ്ട്രപതി അവാർഡ് - 50 (ഹയർ സെക്കൻഡറി)
ഹൈസ്കൂള്‍ വിഭാഗം : 80 ശതമാനം ഹാജർ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പങ്കാളിത്തം - 18
രാജ്യപുരസ്കാർ/ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഷീല്‍ഡ് -20
രാഷ്ട്രപതി അവാർഡ് -25
എൻ.എസ്.എസ്. (റിപ്പബ്ളിക്‌ഡേ ക്യാമ്ബ് ) -40
എൻ.എസ്.എസ്. സർട്ടിഫിക്കറ്റുള്ളവർ -20
ലിറ്റില്‍ കൈറ്റ്‌സ് -15
ജവാഹർലാല്‍ നെഹ്‌റു നാഷണല്‍ എക്‌സിബിഷൻ -25
ബാലശ്രീ അവാർഡ് -15
ലീഗല്‍ സർവീസസ് അതോറിറ്റി ക്വിസ് ഫസ്റ്റ് വിന്നർ ടീം -5, സെക്കൻഡ് വിന്നർടീം -3
സർഗോത്സവം -15 (എ ഗ്രേഡ്), 10 (ബി ഗ്രേഡ്)
സതേണ്‍ ഇന്ത്യ സയൻസ് ഫെയർ -22 (ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനക്കാർക്ക്)


MALAYORAM NEWS is licensed under CC BY 4.0