ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്ജിനെതിരെ അധിക്ഷേപ പരാമർശം, മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് കെഎം ഷാജിക്കെതിരെ കേസ്.. #KMShaji

ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജിനെതിരെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശം നടത്തിയ മുസ്ലീം ലീഗ് നേതാവ് കെഎം ഷാജിക്കെതിരെ കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ കേസെടുത്തു.  വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ അഡ്വ.  പി സതീദേവി പറഞ്ഞു.

  മന്ത്രി വീണാ ജോർജിനെതിരെ നടത്തിയ പ്രസ്താവന അങ്ങേയറ്റം സ്ത്രീവിരുദ്ധവും പ്രതിഷേധാർഹവുമാണ്.  കെ.എം.  തന്റെ കർമ്മമേഖലയിൽ ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുകയും വലിയ ജനപിന്തുണ നേടുകയും ചെയ്ത ഒരു സ്ത്രീയെ വിവരിക്കാൻ വളരെ വൃത്തികെട്ട ഭാഷയാണ് ഉപയോഗിച്ചത്.  ഷാജി അപമാനിക്കപ്പെട്ടു.  ഇതുപോലുള്ള രാഷ്ട്രീയ അശ്ലീലങ്ങൾ വിളമ്പുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയരണം.  അനുചിതമായ പ്രസ്താവനയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന 'സാധനം' എന്ന വാക്ക് മതി, അവൻ സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്ന് കാണിക്കാൻ.

 മുമ്പ് നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിനിടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സ്മാർത്തവിചാരം എന്ന മനുഷ്യത്വരഹിതമായ വിചാരണ സമ്പ്രദായത്തിൽ കുറ്റാരോപിതയായ സ്ത്രീയുടെ പേര് 'സാധനം' എന്നായിരുന്നു.  കെ എം ഷാജിയെപ്പോലുള്ളവരുടെ മനസ്സിൽ നിന്നുള്ള ഫ്യൂഡൽ ജാതിയുടെ പ്രതിഫലനമാണ് ഇത്തരം സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങൾ.  ആധുനിക കാലത്തും പിന്തിരിപ്പൻ ചിന്താഗതിക്കാരായ കെ.എം.ഷാജിയെപ്പോലുള്ളവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ നമ്മുടെ സമൂഹം തയ്യാറാകണമെന്ന് വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ പറഞ്ഞു.