#CHANAKYA_NEETHI : നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ താഴ്ച്ച മാത്രമാണോ ? മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെക്കാൾ നന്നായി ജീവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാത്തവനായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ ? എങ്കിൽ ജീവിത വിജയത്തിന് ഈ ചാണക്യ സൂത്രങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും... വായിക്കൂ :

ചാണക്യൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പ്രഗത്ഭനായ പണ്ഡിതനായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ആ കാലത്തെപ്പോലെ ഇന്നും പ്രസക്തമാണ്.  തന്റെ പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെയും ബുദ്ധിശക്തിയുടെയും കഴിവിന്റെയും ബലത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റിമറിച്ച മഹത്തായ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അദ്ദേഹം.  ചാണക്യനാണ് തന്റെ നയതന്ത്രത്തിലൂടെ സാധാരണ ചന്ദ്രഗുപ്തനെ മഗധയിലെ രാജാവാക്കിയത്.  ചാണക്യൻ "ചാണക്യ നീതി" അല്ലെങ്കിൽ "ചാണക്യ നീതി ശാസ്ത്രം" എന്ന പേരിൽ ഒരു പുസ്തകം എഴുതി.  നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥപൂർണമായ വഴിത്തിരിവ് നൽകുന്ന അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ.

 ചാണക്യന്റെ നയങ്ങളുടെ ഒരു അത്ഭുതകരമായ സമാഹാരമാണ് "ചാണക്യനീതി", അത് എഴുതപ്പെട്ട രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളതുപോലെ ഇന്നും പ്രസക്തമാണ്.  ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ച, ഇന്നത്തെ കാലത്തും പ്രസക്തമായ വിവിധ ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അതിൽ പറയുന്നത്.  സന്തോഷകരവും സംതൃപ്തവുമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ ഒരാൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട ദുഷ്പ്രവണതകളെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ആളുകൾ ഇത് പരാമർശിക്കുന്നു.

 ജീവിക്കാനുള്ള ശരിയായ മാർഗം അത് നമ്മോട് പറയുന്നു.  നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തുചെയ്യരുത്?  അവരുടെ വളരെ നല്ല വിവരണം ചാണക്യ നിതിയിൽ കാണാം.  ചാണക്യൻ പറഞ്ഞ 10 കാര്യങ്ങൾ, ഞങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും.

 1. ഒരിക്കലും ഒരു വിഡ്ഢിയോട് തർക്കിക്കരുത് :

 വിഡ്ഢികളുമായി ഒരിക്കലും തർക്കിക്കരുതെന്ന് ചാണക്യൻ പറയുന്നു.  വിഡ്ഢികളായ ആളുകൾക്ക് യാതൊരു ബോധവുമില്ല, നിങ്ങൾ അവരുമായി തർക്കിച്ചാൽ നഷ്ടം നിങ്ങൾക്കാണ്.  ഇത്തരക്കാരോട് തർക്കിച്ചാൽ ബഹുമാനം കുറയും.  ഇത്തരക്കാർ നിങ്ങളെ മാനസികമായി ദുർബലരാക്കും.  വിഡ്ഢികളുമായുള്ള വിവാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിശബ്ദത പാലിക്കുക, നിങ്ങളുടെ വിവേചനാധികാരം ഉപയോഗിക്കുക.  അതിനാൽ, ഒരിക്കലും ഒരു വിഡ്ഢിയുമായി തർക്കിക്കരുത്.

 2. നിങ്ങളുടെ ബലഹീനത ആരോടും പറയരുത് :

 മിക്ക ആളുകളും അവരുടെ ബലഹീനതകൾ അവരുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളോട് തുറന്നുപറയുന്നു, അത് പിന്നീട് ഒരു വിഡ്ഢിത്തമായി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം.  നിങ്ങൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തനിച്ചാണ്.  നിങ്ങൾ ജനിച്ചയുടൻ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ലൗകിക ബന്ധങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു.  കാലക്രമേണ നിങ്ങൾ ആഴത്തിലുള്ള നിരവധി ബന്ധങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നു.  അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ ബന്ധങ്ങളിലെ നമ്മുടെ ബലഹീനതകൾ നമ്മെ ബാധിക്കും.

നമ്മുടെ ബലഹീനത ബന്ധുക്കൾ / അടുത്ത സ്നേഹിതരോട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അത് പിന്നീട് മറ്റുള്ളവരും അറിയും.  അത് നമ്മുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തിന് നല്ലതല്ല.  ഓരോ വ്യക്തിക്കും ചില ബലഹീനതകൾ ഉണ്ട്.  അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ ബലഹീനത ആരോടും പറയരുത്.  അത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തായാലും ഭാര്യയായാലും.  നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനെ ബഹുമാനിക്കാൻ ഇത് ഒഴിവാക്കുക.

 3. നിങ്ങളുടെ ഒരു തെറ്റ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കും :

 സന്തോഷവും സൗകര്യവും സമ്പത്തും ഉണ്ടായിട്ടും മനുഷ്യർ സ്വർഗ്ഗതുല്യമായ ജീവിതം നരകമാക്കുന്ന ഇത്തരം അബദ്ധത്തിൽ പെടുന്ന നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കാണാം.  എന്താണ് ഇതിന് കാരണം - നമ്മുടെ ഒരു തെറ്റ് കാരണം.  നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും.  നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പെരുമാറ്റമുണ്ട്, നിങ്ങൾ ദയയുള്ളവരാണ്, നിങ്ങൾ ഒരു സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സമ്പന്നനാണ്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട്.  എന്നാൽ നിങ്ങളിൽ ഒരു ചെറിയ പോരായ്മ ഉണ്ടായാൽ, അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കും.  പോലുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ - ലഹരി, അസഭ്യം, പൊങ്ങച്ചം, അല്ലെങ്കിൽ ചൂതാട്ടം.  അതിനാൽ, സ്വയം നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ന്യൂനതയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക.  ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തള്ളിക്കളയുക.  അല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ ബഹുമാനവും ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് മണ്ണിൽ കലരും.

 4. പണം വിവേകത്തോടെ ചെലവഴിക്കുക :

 "സമ്പത്താണ് ജീവിതം" എന്ന ഈ വാചകം നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കണം, സമ്പത്തില്ലാതെ, നാമെല്ലാവരും ദരിദ്രരാണ്.  ഇത് തികച്ചും അനിവാര്യമായ കാര്യമാണ്.  സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും കൂടാതെ ബഹുമാനമുണ്ടാകില്ല.  നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പണം ഒരു പ്രത്യേക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.  ഈ സമ്പത്ത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നവർ നിരവധിയാണ്.  അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തും വിയർപ്പും പണമുണ്ടാക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ആ പണം പുകപോലെ ലാഘവത്തോടെ കളയുന്നു.  പകൽ മുഴുവൻ കൂലിപ്പണി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സമ്പാദ്യം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ മദ്യപിച്ച് പാഴാക്കുന്നവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പാഴാക്കേണ്ടി വന്നാൽ പിന്നെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം?  നിങ്ങളുടെ പക്കൽ കൂടുതൽ പണമുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഒരു പരിധിയോടെ ചെലവഴിക്കുക.  എപ്പോൾ തിരിയണമെന്ന് സമയത്തിന് അറിയില്ല.  ആചാര്യ ചാണക്യന്റെ ഈ വരി ഓർക്കുക "കുബേരനും തന്റെ വരുമാനത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ചിലവഴിച്ചാൽ അവൻ ഒരു ദരിദ്രനാകും".  പണം സമ്പാദിക്കാൻ, അത് സംരക്ഷിക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യുക.

5. പരദൂഷണത്തെ ഭയപ്പെടുക :

അപമാനിതനായി ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ചാണക്യൻ പറയുന്നു.  "മരണം ദുഃഖത്തിന്റെ ഒരു നിമിഷം മാത്രമേ നൽകുന്നുള്ളൂ, എന്നാൽ അപമാനം എല്ലാ ദിവസവും ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖം കൊണ്ടുവരുന്നു."  നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ പരദൂഷണ ഭയം ഉണ്ടായിരിക്കണം.  ഈ ഭയം അവസാനിച്ചാൽ ലോകം താറുമാറാകും.  ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം കുപ്രസിദ്ധനാകുക എന്നതാണ്.  ഇത് ഒരു വ്യക്തിയെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷവും മരിക്കുന്നു. നമ്മൾ തെറ്റാണെന്നും നമ്മൾ എന്താണ് തെറ്റ് ചെയ്തതെന്നും നമ്മുടെ ആത്മാവ് പറയുമ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കുന്നു.  ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അപകീർത്തിയോടെ ജീവിക്കേണ്ട ഒരു ജോലിയും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യരുത്.  ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ കുപ്രസിദ്ധിയാർജ്ജിച്ചാൽ, പഴയതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആളുകളുടെ കണ്ണിൽ തിരിച്ചെത്താൻ കഴിയില്ല.  അതിനാൽ, ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രധാന ചുവടുവെപ്പ് നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ്, തീർച്ചയായും ആയിരം തവണ ചിന്തിക്കുക.

 6. അലസത ഇല്ലാതാക്കുക :

 ഈ ലോകത്തിലെ 20% ആളുകൾ മാത്രമേ വിജയത്തിന്റെ ഗണത്തിൽ പെടുന്നുള്ളൂ.  ലോകത്തിലെ ആകെ ആളുകളിൽ 20% മാത്രമേ വിജയിക്കുന്നുള്ളൂ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ 80% ആളുകൾ വിജയിക്കാത്തത്?  ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും, ഈ 20% ആളുകൾക്കും നല്ല വളർത്തൽ ലഭിച്ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അച്ഛനും മുത്തച്ഛനും ഒരു നല്ല വീട്ടിൽ നിന്നുള്ളവരായിരിക്കുമെന്ന്.  ഇല്ല, നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി, ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ആകാശം തൊട്ട ഉദാഹരണങ്ങൾ നിരവധിയുണ്ട്.

ചിലർ ദരിദ്ര ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ, മറ്റു ചിലർ വളരെ സമ്പന്നരായിത്തീർന്നു, ഈ ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മടിയാണ്.  80% ആളുകളും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ മടിയന്മാരാണ്, 20% ആളുകൾ ഒരേ ജോലി വളരെ ഹൃദയത്തോടെ ചെയ്യുന്നു.  അതിനാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതം മികച്ചതും സന്തോഷകരവുമാക്കണമെങ്കിൽ, അലസത മറന്ന് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക.  "മടിയന് വർത്തമാനവും ഭാവിയും ഇല്ല" എന്ന് ഓർക്കുക.

 7. നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ :

 നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളായി മാറുന്ന പലരെയും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകണം, അവർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു.  എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം പങ്കുവെക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ, ആ വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ സംസാരം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കാതെ അവഗണിച്ചു, അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ ചതിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.  ഇത്തരക്കാരെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.  നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരുമായും പങ്കിടാൻ കഴിയുന്നത് ഇവരോട് മാത്രം പറയുക.

 അത്തരം ആളുകളുമായി നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.  നിങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരക്കാരുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സ്വകാര്യമല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.  ഇത്തരക്കാർ ഈ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോടും പറയാറുണ്ട്.  ഈ ആളുകളെ വിശ്വസിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സ്വയം വിലക്കണം.

 8. നിങ്ങളേക്കാൾ കൂടുതലോ കുറവോ പദവിയുള്ളവരുമായി ചങ്ങാത്തം കൂടരുത്:

 ചാണക്യ പറയുന്നു: “നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതലോ കുറവോ ഉള്ളവരുമായി ഒരിക്കലും ചങ്ങാത്തം കൂടരുത്.  അത്തരമൊരു സൗഹൃദം ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കില്ല. ”  നിങ്ങളേക്കാൾ കുറഞ്ഞവരുമായി നിങ്ങൾ സൗഹൃദം പുലർത്തുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും കുഴപ്പത്തിലാകും.  അത്തരം സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കുകയും നിങ്ങളെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യും.  നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കുഴപ്പത്തിലായാൽ, അത്തരം സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല.
നിങ്ങളേക്കാൾ ഉയർന്ന പദവിയിലുള്ളവരുമായി നിങ്ങൾ ചങ്ങാത്തം കൂടുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുമായി നിങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്യും, നിങ്ങളിൽ അസൂയ തോന്നും.  നിങ്ങളുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിന് നല്ലതല്ലാത്ത അവന്റെ മുൻപിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സ്വയം ചെറുതായിരിക്കും.  വിഷമഘട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ അവന് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സൗഹൃദത്തിൽ നിങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെടും.  അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ സൗഹൃദം നിങ്ങളുടെ തലത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക.

9. വർത്തമാനകാലത്ത് ജീവിക്കുക :

 ചാണക്യ പറയുന്നു, "നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിക്കരുത്, ഭാവിയെക്കുറിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല."  ജ്ഞാനികൾ എപ്പോഴും വർത്തമാനകാലത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്."  നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ജീവിക്കുക.  നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഭൂതകാലമോ നാളെയോ ഇല്ല.  നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് - ഇന്ന്.  കടന്നു പോയതിൽ പശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ സ്വയം ദുഃഖിതരാകും.

ഇന്നലെ ചിലവഴിച്ചത് ഓർത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പോകുന്നില്ല.  അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് വ്യർത്ഥമാണ്.  നാളെയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ അതും നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിക്കും.  ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ദിനം നശിപ്പിക്കരുത്.  നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിമിഷം മാത്രമേയുള്ളൂ, അതിനാൽ അത് ജീവിക്കുക.  നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മികച്ചതാക്കുന്ന ജോലിയിൽ ഈ നിമിഷം ഇടുക.  നിങ്ങൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നു, നിങ്ങളുടെ ഭാവി സ്വയമേവ പരിഹരിക്കപ്പെടും.

 10. സന്തോഷവാനായിരിക്കാൻ, ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുക:

 വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും, ഇന്ന് മിക്ക ആളുകളും തങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിനോ കുടിക്കുന്നതിനോ അസന്തുഷ്ടരല്ല, എന്നാൽ അവരുടെ ബന്ധം കാരണം അസന്തുഷ്ടരായി തുടരുന്നു.  മനസ്സ് അവനോടൊപ്പമില്ലാത്ത വ്യക്തി അസന്തുഷ്ടനായി തുടരുന്നു, ഈ സങ്കടത്തിന് കാരണം ആസക്തിയാണ്.  ചാണക്യ പറയുന്നു, “തന്റെ ബന്ധത്തോട് വളരെ അടുപ്പമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഭയവും ഉത്കണ്ഠയും നേരിടേണ്ടിവരും.  എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെയും അടിസ്ഥാനം അറ്റാച്ച്‌മെന്റാണ്."

 നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളുമായി ഒരു അറ്റാച്ച്‌മെന്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ മായയുടെയും അറ്റാച്ച്‌മെന്റിന്റെയും ചക്രത്തിൽ അകപ്പെടുന്നു, ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സങ്കടത്തിന് കാരണം.  ചാണക്യന്റെ വാക്കുകൾ നിലവിലെ പരിതസ്ഥിതിക്ക് അനുയോജ്യമാണ്.  ഇന്നത്തെ യുവാക്കൾ ബന്ധങ്ങളിൽ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നാം കാണുന്നത്.  ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ലിവ്-ഇൻ-റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ ബന്ധത്തിൽ ചെറിയൊരു പിണക്കമോ പിണക്കമോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ടെൻഷനോടെ ഇരിക്കും.  പങ്കാളിയെ നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ഭയവും ഈ ഉത്കണ്ഠയിൽ അവൻ ടെൻഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്.

 തങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ജീവിക്കുന്നതിനുപകരം അവർ പരസ്പര ബന്ധത്തിൽ അകപ്പെടുന്നു.  അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ തനിക്കായി സമയമെടുക്കും.  സ്വയം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യുക.  അതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവാനായിരിക്കണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം അറ്റാച്ച്‌മെന്റ് ഉള്ള ആ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക.
MALAYORAM NEWS is licensed under CC BY 4.0