സീറ്റ് സംവരണത്തിൽ പ്രത്യേക വിധിയുമായി സുപ്രീം കോടതി.. | Supreme Court മറ്റ് പിന്നാക്ക വിഭാഗ (ഒബിസി) വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പൊതുവിഭാഗത്തിൽ അവസാനമായി നിയമിക്കപ്പെട്ടവരേക്കാൾ കൂടുതൽ യോഗ്യത തെളിയിക്കുമ്പോൾ, അവരെ പൊതുവിഭാഗത്തിന് വിരുദ്ധമായി ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യാഴാഴ്ച പറഞ്ഞു.

 ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ഒബിസി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ നിയമനം സംവരണ വിഭാഗത്തിൽ ലഭ്യമായ സീറ്റുകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പരിഗണിക്കാനാവില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു.

 തൽഫലമായി, ജനറൽ വിഭാഗത്തിലെ അവരുടെ നിയമനങ്ങൾ പരിഗണിച്ച ശേഷം, സംവരണ വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സീറ്റുകൾ മെറിറ്റിൽ ശേഷിക്കുന്ന മറ്റ് സംവരണ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നികത്തേണ്ടതുണ്ടെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു.
 ബിഎസ്എൻഎൽ ജോലി തേടുന്ന രണ്ട് ഒബിസി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ

 ജസ്റ്റിസുമാരായ എം.ആർ.ഷാ, ബി.വി. നാഗരത്‌ന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച്, ഭാരത് സഞ്ചാറിൽ ജോലി തേടിയ രണ്ട് ഒബിസി വിഭാഗക്കാരുടെ കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, മണ്ഡല് കമ്മീഷൻ വിധി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന 1992 ലെ ഇന്ദ്ര സാഹ്‌നി വേഴ്‌സസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിവിധ വിധികളെ ആശ്രയിച്ചു.  നിഗം ലിമിറ്റഡ് (ബിഎസ്എൻഎൽ).

 ഈ വിധിയെ ആശ്രയിച്ച്, സംവരണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പൊതുവിഭാഗത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളേക്കാൾ കൂടുതൽ മാർക്ക് ലഭിച്ചാൽ പൊതുവിഭാഗം ക്വോട്ടയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി ക്രമീകരിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന ഒരു ക്വാട്ട സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ രാജീവ് ധവാന്റെ വാദം സുപ്രീം കോടതി അംഗീകരിച്ചു.  അവരെ ജനറൽ കാറ്റഗറി പൂളിൽ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അതുവഴി സംവരണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ശേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ സംവരണ വിഭാഗത്തിനുള്ള ക്വാട്ടയ്‌ക്കെതിരെ നിയമിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

 ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു, “കേസിന്റെ വസ്തുതകളിലേക്കുള്ള തീരുമാനങ്ങളിൽ ഈ കോടതി നിർദ്ദേശിച്ച നിയമം ബാധകമാക്കുമ്പോൾ, മേൽപ്പറഞ്ഞ രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളായ അലോക് കുമാർ യാദവും ദിനേശ് കുമാറും ഒബിസി വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവരാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.  അവസാനമായി നിയമിക്കപ്പെട്ട പൊതുവിഭാഗം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളേക്കാൾ കൂടുതൽ യോഗ്യതയുള്ളവരാണെന്നും അവരുടെ നിയമനങ്ങൾ സംവരണ വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സീറ്റുകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പരിഗണിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും സമ്മതിച്ചതിനാൽ ജനറൽ വിഭാഗത്തിനെതിരെ ക്രമീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

 തൽഫലമായി, ജനറൽ വിഭാഗത്തിലെ അവരുടെ നിയമനങ്ങൾ പരിഗണിച്ച ശേഷം, സംവരണ വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സീറ്റുകൾ, ശേഷിക്കുന്ന മറ്റ് സംവരണ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിൽ നിന്നും, ഇവിടെ പ്രതികരിക്കുന്ന നമ്പർ 1 പോലെയുള്ള മെറിറ്റിൽ നിന്നും പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്," അതിൽ പറയുന്നു.

 അത്തരമൊരു നടപടിക്രമം പാലിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, മേൽപ്പറഞ്ഞ നടപടിക്രമങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒഴിവുകളിൽ യഥാർത്ഥ അപേക്ഷകൻ - പ്രതി നമ്പർ 1 (സന്ദീപ് ചൗധരി) മെറിറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംവരണ വിഭാഗത്തിൽ നിയമനം ലഭിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും ബെഞ്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
 തിരഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയയെ അസ്വാസ്ഥ്യമാക്കാനല്ല

 മേൽപ്പറഞ്ഞ രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥികളായ അലോക് കുമാർ യാദവ്, ദിനേഷ് കുമാർ എന്നിവരെ പൊതുവിഭാഗം സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് എതിരായി ക്രമീകരിക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച് വിധിയിൽ രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതി വിധിയിൽ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.  1 റിസർവ്ഡ് കാറ്റഗറി സ്ഥാനാർത്ഥിയും സംവരണ വിഭാഗത്തിന്റെ വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ സീനിയർ നമ്പർ 1 ആയും നിയമിക്കണം.

 എന്നിരുന്നാലും, അതേ സമയം, രണ്ട് ഒബിസി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച് പൊതുവിഭാഗം സെലക്ട് ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ, ഇതിനകം നിയമിച്ച രണ്ട് പൊതുവിഭാഗം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ പുറത്താക്കേണ്ടതും കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തർക്കിക്കാനാകില്ലെന്നും അത് പറഞ്ഞു.  , വളരെക്കാലമായി ജോലി ചെയ്യുന്നവരും അത് മുഴുവൻ സെലക്ഷൻ പ്രക്രിയയെ അസ്വസ്ഥമാക്കിയേക്കാം.

 അത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു, “അതിനാൽ, ബാലൻസ് നേടുന്നതിനും ഇതിനകം നിയമിച്ച രണ്ട് പൊതുവിഭാഗ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും, അതേ സമയം, റിസർവ്ഡ് കാറ്റഗറി സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന നമ്പർ 1 - യഥാർത്ഥ അപേക്ഷകനും ലഭിക്കും.  ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 142 പ്രകാരമുള്ള അധികാരങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ, അദ്ദേഹം അങ്ങനെ നിയമിക്കപ്പെട്ടാൽ, പുനഃസംഘടിപ്പിച്ച്, പ്രതികരിക്കുന്ന നമ്പർ 1 - യഥാർത്ഥ അപേക്ഷകനെ സംവരണ വിഭാഗത്തിലെ സീറ്റുകൾക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ നിയമിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.  ”.

 സംവരണ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട അലോക് കുമാർ യാദവ്, ദിനേശ് കുമാർ എന്നീ രണ്ട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ജനറൽ കാറ്റഗറി സീറ്റുകളിൽ പരിഗണിക്കണമെന്നും നേരത്തെ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളവരും ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരുമായ രണ്ട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നീക്കം ചെയ്യരുതെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു.

 അലോക് കുമാർ യാദവ്, ദിനേശ് കുമാർ എന്നീ രണ്ട് സംവരണ വിഭാഗ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളേക്കാൾ മെറിറ്റ് കുറവായിരുന്ന ജനറൽ വിഭാഗം ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമിച്ച തീയതി മുതൽ പ്രതിഭാഗം നമ്പർ.1 (സന്ദീപ് ചൗധരി)ക്ക് സീനിയോറിറ്റി ലഭിക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു.

 ചൗധരിയെ സംവരണ വിഭാഗത്തിൽ നിയമിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോടതി വിധിയിൽ മനംനൊന്ത് ബിഎസ്എൻഎൽ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു.

 ടിടിഎ തസ്തികകൾ നികത്തുന്നതിനായി ബിഎസ്എൻഎൽ പുറത്തിറക്കിയ 2008 ഒക്ടോബർ 6ലെ വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടെലികോം ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റുമാരെ (ടിടിഎ) നിയമിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കേസ്.

 രാജസ്ഥാൻ ടെലികോം സർക്കിളിൽ ഓപ്പൺ കോംപറ്റീറ്റീവ് പരീക്ഷയിലൂടെ നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് വഴിയായിരുന്നു നിയമനം.