റേഷന്‍ കടകളുടെ പ്രവര്‍ത്തന സമയത്തിൽ മാറ്റം...#Kerala_Newsഉഷ്ണ തരംഗ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് മാറ്റം വരുത്തിയിരുന്ന റേഷന്‍ കടകളുടെ പ്രവര്‍ത്തന സമയം ഇന്ന് (17.05.2024) മുതൽ താഴെപ്പറയുന്ന വിധത്തില്‍ പുനസ്ഥാപിച്ചു.
രാവിലെ 8 മണി മുതല്‍ 12 മണി വരെയും
വൈകുന്നേരം 4 മണി മുതല്‍ 7 മണി വരെയും
റേഷൻ കടകൾ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് 
പൊതുവിതരണ ഉപഭോക്തൃകാര്യ കമ്മീഷണർ അറിയിച്ചു.


MALAYORAM NEWS is licensed under CC BY 4.0