എന്താണ് ഹാഷ് വാല്യൂ... ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളുടെ ഡി.ൻ.എ... #Technology

പല കേസുകളുടെയും അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാർത്തകളിൽ വരുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഹാഷ് വാല്യു. എന്നാൽ ഈ 'ഹാഷ് മൂല്യം' എന്താണെന്നോ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യമെന്തെന്നോ പലർക്കും അറിയില്ല. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളുടെ ആധികാരികത വളരെ പ്രധാനമാണ്. കാരണം അത്തരം തെളിവുകൾ തിരുത്തപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇവിടെയാണ് സൈബർ ഫോറൻസിക്‌സും ഹാഷ് മൂല്യവും പ്രസക്തമാകുന്നത്.

 കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഉപകരണങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിച്ച ഫയലുകളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്വഭാവമാണ് ഹാഷ് മൂല്യം. ഫോൺ, ലാപ്‌ടോപ്പ്, ടാബ്‌ലെറ്റ് എന്നിങ്ങനെ ഓരോ ഡിജിറ്റൽ ഫയലിൻ്റെയും സമഗ്രത മനസ്സിലാക്കാൻ ഹാഷ് മൂല്യം ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതായത്, ആ ഡിജിറ്റൽ ഫയലിൽ ആരെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്രിമം കാട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം. ഇലക്‌ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഫയലുകൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയോ, മാറ്റം വരുത്തുകയോ, കൃത്രിമം കാണിക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഇത് സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ശാസ്ത്രീയ മാർഗമാണ് ഹാഷ് മൂല്യം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഡിജിറ്റൽ ഡോക്യുമെൻ്റുകളുടെ ഹാഷ് മൂല്യം നൽകുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രമാണം വായിച്ചതിനുശേഷം ഒപ്പിടുന്നതിന് സമാനമാണ്.

എങ്ങനെയാണ് ഹാഷ് മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്?

ഒരു ഡാറ്റയെ അക്ഷരങ്ങളുടെയും അക്കങ്ങളുടെയും കൃത്യമായ സംഖ്യകളാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഹാഷിംഗ്. ആ ഡിജിറ്റൽ ഫയലിൻ്റെ ഹാഷ് മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഒരു ഹാഷിംഗ് ഫംഗ്ഷനിലൂടെ ഒരു ഡാറ്റ കൈമാറുന്നതിലൂടെയാണ്. ഹാഷ് മൂല്യം നിർണ്ണയിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അത് ഫയലിൻ്റെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി മാറുന്നു. ഓരോ ഡിജിറ്റൽ ഫയലിൻ്റെയും ഹാഷ് മൂല്യം അദ്വിതീയമാണ്. അതായത് മറ്റൊരു ഫയലിനും ആ ഹാഷ് മൂല്യം ഉണ്ടാകില്ല.

  ഒരു കേസിൽ ഹാഷ് മൂല്യം മാറ്റം എങ്ങനെയാണ് നിർണായകമാകുന്നത്?

  തെളിവായി സാധാരണയായി ശേഖരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ നേരിട്ട് പരിശോധിക്കില്ല. അവതരിപ്പിച്ച ഉപകരണങ്ങളുടെയോ ഫയലുകളുടെയോ ഹാഷ് മൂല്യം രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം, അവയുടെ ഡിജിറ്റൽ പകർപ്പുകൾ (ക്ലോൺ) സൃഷ്ടിച്ച് ഇത് പരിശോധിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഹാഷ് മൂല്യത്തിലെ ഏത് മാറ്റവും ഫയൽ പരിഷ്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ തെളിവായി കണക്കാക്കുന്നു.

  ഹാഷ് മൂല്യ മാറ്റം എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

  ഒരു ഡിജിറ്റൽ തെളിവിൻ്റെ 'ഹാഷ് മൂല്യം' മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് സംഭവിച്ചിരിക്കാം: യഥാർത്ഥ ഫയൽ എഡിറ്റ് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ഫയൽ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ മാറ്റി. ഒരു ഫയൽ ഒന്നോ അതിലധികമോ തവണ തുറന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഹാഷ് മൂല്യം മാറില്ല. മാത്രമല്ല, ആ ഫയൽ മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പലതവണ പകർത്തുകയോ ഏതെങ്കിലും പ്ലേയറിൽ പലതവണ തുറക്കുകയോ ചെയ്താൽ, അതിൻ്റെ ഹാഷ് മൂല്യം മാറില്ല. എന്നാൽ ആ ഫയലിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തിയാലും ഹാഷ് മൂല്യം മാറും.


MALAYORAM NEWS is licensed under CC BY 4.0