നിങ്ങള്‍ ഒരു ആപ്പിള്‍ ഉപയോക്താവ് ആണോ ..? എന്നാല്‍ പണി വരുന്നുണ്ട് ...!സ്പൈവെയർ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ആപ്പിൾ... #Technology


 ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് സ്പൈവെയർ ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് ആപ്പിൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ 91 രാജ്യങ്ങളിലെ ആപ്പിൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കൂലിപ്പടയാളി സ്‌പൈവെയറിനെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂലിപ്പടയാളി സ്പൈവെയർ സങ്കീർണ്ണവും ചെലവേറിയതുമായ സ്പൈവെയർ ആക്രമണങ്ങളാണ്. സാധാരണ സൈബർ ആക്രമണങ്ങളേക്കാൾ സങ്കീർണ്ണമാണ് കൂലിപ്പടയാളി സ്പൈവെയർ പോലുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ.

ദി ഇക്കണോമിക് ടൈംസിൻ്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഇസ്രായേലിൻ്റെ സൈബർ-ഇൻ്റലിജൻസ് ഓർഗനൈസേഷനായ എൻഎസ്ഒയിൽ നിന്നുള്ള പെഗാസസിന് സമാനമായ കൂലിപ്പടയാളികളുടെ സ്പൈവെയർ ആക്രമണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സാധ്യതയുള്ള ഉപയോക്താക്കളെ അവർ ആരാണെന്നും അവർ എന്തുചെയ്യുന്നുവെന്നും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്ന് ആപ്പിൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആക്രമണം വളരെ ഹ്രസ്വകാലമായതിനാൽ, അത് കണ്ടെത്തുന്നതും തടയുന്നതും ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്.

ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ഉപയോക്താക്കളെ അവരുടെ നിർദ്ദിഷ്ട ആപ്പിൾ ഐഡി ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചറിയുന്നു. ആക്രമണങ്ങൾ വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെയോ പ്രവർത്തനങ്ങളെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാകാം. 2021 മുതൽ 150-ലധികം രാജ്യങ്ങളിലെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആപ്പിൾ ഈ ഭീഷണി അറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ആപ്പിളും ഗൂഗിളും പെഗാസസിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു.


ആപ്പിൾ ഐഡിയുമായി ലിങ്ക് ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഐഫോണിനെ വിദൂരമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ കൂലിപ്പടയാളി സ്‌പൈവെയറിന് കഴിയും. ഉയർന്ന ചെലവ് കാരണം, അത്തരം ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ശക്തമായ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളായിരിക്കാം. എന്നാൽ പുതിയ സ്പൈവെയർ ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ പ്രത്യേക സ്പൈവെയറുകളൊന്നും ആപ്പിൾ നൽകിയിട്ടില്ല. സാധാരണയായി ചെലവേറിയ സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ സർക്കാരുകളുടെയും ഏജൻസികളുടെയും മറ്റും പിന്തുണയോടെയാണ് നടത്തുന്നത്.