സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ്ണ വിലയില്‍ വര്‍ധന തുടരുന്നു ...#GoldRate

 


സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വർധന തുടരുന്നു. ഇന്ന് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 800 രൂപ വർധിച്ച് 53,760 രൂപയായി. ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് 100 രൂപ. ഇതോടെ ഗ്രാമിന് 6720 രൂപയാണ് വിപണി വില. ഈ മാസം ഇതുവരെ സ്വർണത്തിന് 2880 രൂപയുടെ വർധനയുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ 60,000 രൂപയിലധികം നൽകണം ആഭരണ രൂപത്തിലുള്ള പവൻ ലഭിക്കാൻ. (സ്വർണ്ണ വില 53000 എത്തി)

ഇന്നലെ സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണത്തിന് 100 രൂപ വർധിച്ചു. 80 മുതൽ രൂപ. 52,960 രൂപ വർധിച്ചു. പത്തു മുതൽ രൂപ. ഗ്രാമിന് 6,620 രൂപ. കഴിഞ്ഞ ആറ് ദിവസമായി സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില തുടർച്ചയായി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

ലോകരാജ്യങ്ങളിലെ യുദ്ധങ്ങളും അമേരിക്ക പലിശനിരക്ക് കുറച്ചതുമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്വർണവില ഉയരാൻ കാരണമെന്ന് വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. യുദ്ധം അവസാനിക്കുകയും പണപ്പെരുപ്പം കുറയുകയും പലിശ നിരക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ സ്വർണ വില ഗണ്യമായി കുറയൂ. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില 60,000 കടക്കാനാണ് സാധ്യത.

ഓഹരി വിപണിയിൽ ഇടിവുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് സാധാരണയായി സ്വർണ വില ഉയരുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഓഹരി വിപണിയും സ്വർണ്ണ വിപണിയും കുതിച്ചുയരുകയാണ്. ആഗോളതലത്തിൽ സ്വർണവിലയിലുണ്ടായ വർധനയും സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ സ്വർണത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നതും വില പ്രതിഫലിപ്പിച്ചു.

MALAYORAM NEWS is licensed under CC BY 4.0