'സ്വന്തം നാടിൻ്റെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ നിയമസഭയിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ മുകേഷിന് കഴിയുന്നു' മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ#Election


മുഖമുര ആവശ്യമില്ലാത്ത ആളാണ് മുകേഷെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കലാകാരനെന്ന നിലയിൽ മലയാള സിനിമയ്ക്കും സാംസ്കാരിക കേരളത്തിനും മഹത്തായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ അദ്ദേഹം പിന്നീട് ജനപ്രതിനിധിയായി തിളങ്ങി. വ്യക്തതയോടും ആത്മവിശ്വാസത്തോടും കൂടി നിയമസഭയിൽ രാജ്യത്തെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ തനിക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. എം മുകേഷിൻ്റെ പ്രചാരണാർഥം ഇന്നലെ മണ്ഡലത്തിലെ ചവറ, കുണ്ടറ, ചതയമംഗലം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടന്ന പൊതുപരിപാടികളിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി.ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളും മതനിരപേക്ഷതയും വർഗീയ ശക്തികളിൽ നിന്ന് വലിയ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന ഈ കാലത്ത് ജനകീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നേതാവാകാനും മുകേഷിന് കഴിയും. ഈ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൊല്ലം മണ്ഡലത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥിയായാണ് മുകേഷ് മത്സരിക്കുന്നത്. കൊല്ലത്ത് ഇടതുപക്ഷം നേടിയ ജനപ്രീതി ഈ യോഗങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. കൊല്ലം ഇത്തവണ ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പമാകും. കാരണം, ഇടതുപക്ഷം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയും നിലനിൽക്കൂ എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.ആമുഖം ആവശ്യമില്ലാത്ത ആളാണ് എസ്. മുകേഷ്. കലാകാരനെന്ന നിലയിൽ മലയാള സിനിമയ്ക്കും സാംസ്കാരിക കേരളത്തിനും മഹത്തായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ അദ്ദേഹം പിന്നീട് ജനപ്രതിനിധിയായി തിളങ്ങി. തൻ്റെ രാജ്യത്തെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ വ്യക്തതയോടെയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നു. ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളും മതനിരപേക്ഷതയും വർഗീയ ശക്തികളിൽ നിന്ന് വലിയ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന ഇക്കാലത്ത് ജനകീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നേതാവാകാനും സഖാവിന് കഴിയും.
ഈ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൊല്ലം മണ്ഡലത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി എസ്. മുകേഷ്. പ്രചാരണത്തിനായി ഇന്ന് മണ്ഡലത്തിലെ ചവറ, കുണ്ടറ, ചതയമംഗലം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടന്ന പൊതുപരിപാടികളിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു. കൊല്ലത്ത് ഇടതുപക്ഷം നേടിയ ജനപ്രീതി ഈ യോഗങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. കൊല്ലം ഇത്തവണ ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പമാകും. കാരണം ഇടതുപക്ഷമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയും അവിടെയുണ്ട്

MALAYORAM NEWS is licensed under CC BY 4.0