ഭക്ത ജനങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പിന് വിട, മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീർഥാടനത്തിനായി ശബരിമല ക്ഷേത്ര നട തുറന്നു. #Sabarimala

മണ്ഡല മകരവിളക്ക് തീർഥാടനത്തിനായി ശബരിമല ക്ഷേത്ര നട തുറന്നു.  വൈകീട്ട് അഞ്ചിന് ക്ഷേത്രം തന്ത്രി കണ്ഠരര് മഹേഷ് മോഹൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.  തുടർന്ന് പുതിയ മേശാന്തിമാരായ പി.എൻ.മഹേഷ്, പി.ജി.മുരളി എന്നിവരെ തന്ത്രി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ആനയിച്ചു.  ആഴിയിൽ വിളക്ക് തെളിച്ചു. 
പുതിയ മേശാന്തി മാർക്ക് തന്ത്രി മൂലമന്ത്രവും പൂജാവിധിയും ചൊല്ലി.  വൃശ്ചികമാസത്തിലെ ആദ്യദിനമായ നാളെ പുതിയ ഭരണകർത്താക്കൾ വാതിലുകൾ തുറക്കും.
MALAYORAM NEWS is licensed under CC BY 4.0