ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ എമിഷൻ റിഡക്ഷൻ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് കാബിനറ്റ് അംഗീകാരം നൽകി. | Cabinet approves India's new emission reduction targets

ന്യൂഡൽഹി : 2030-ഓടെ ജിഡിപിയുടെ പുറന്തള്ളൽ തീവ്രത 45 ശതമാനം കുറച്ചുകൊണ്ട് ഹരിത വളർച്ചാ പാതയിലേക്ക് നീങ്ങാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമായ ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ ഹരിതഗൃഹ വാതക ഉദ്‌വമനം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ ബുധനാഴ്ച അംഗീകാരം നൽകി.

 2030 ഓടെ ഫോസിൽ ഇതര ഇന്ധന സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് 50 ശതമാനം ക്യുമുലേറ്റീവ് ഇലക്‌ട്രിക് പവർ സ്ഥാപിത ശേഷി കൈവരിക്കുന്നതിന് കാബിനറ്റ് അംഗീകാരം നൽകി.

 2070-ഓടെ ഇന്ത്യ "നെറ്റ് സീറോ" പദവി കൈവരിക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ ഗ്ലാസ്‌ഗോ കാലാവസ്ഥാ ഉച്ചകോടിയിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള യുഎൻ ചട്ടക്കൂട് കൺവെൻഷനിൽ ന്യൂ ഡൽഹി ഉടൻ സമർപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പുതുക്കിയ NDC (ദേശീയമായി നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ട സംഭാവന) യുടെ ഭാഗമായിരിക്കും പുതിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ.  മുൻ എൻഡിസി 2015 ഒക്ടോബർ 2 നാണ് യുഎൻ ബോഡിക്ക് സമർപ്പിച്ചത്.

 “ഗ്ലാസ്‌ഗോയിൽ നിന്നുള്ള  അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്ത രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടാർഗെറ്റുകളിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു.  50 ശതമാനം സ്ഥാപിതമായ വൈദ്യുത ശേഷി ലക്ഷ്യം 500 GW ഫോസിൽ ഇതര ഊർജ്ജ ശേഷിയുടെ പ്രഖ്യാപനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു," ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

 2030 വരെ ഒരു ബില്യൺ ടൺ കാർബൺ ഡൈ ഓക്‌സൈഡ് കുറയ്ക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവും ഉദ്‌വമന തീവ്രതയെക്കുറിച്ചുള്ള പുതുക്കിയ NDC ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ 2070-ഓടെ നെറ്റ് സീറോ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ചുവടുവെപ്പാണ്."

 പുതുക്കിയ NDC, 2021-2030 കാലയളവിൽ ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജത്തിലേക്കുള്ള ഇന്ത്യയുടെ മാറ്റത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്ന് കേന്ദ്രം പറഞ്ഞു.

 ഒരു ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവന പ്രകാരം, പുതുക്കിയ ചട്ടക്കൂട്, നികുതി ഇളവുകളും ഉൽപ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോത്സാഹന പദ്ധതികളും, ഹരിത തൊഴിലവസരങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഇന്ത്യയുടെ ഉൽപ്പാദന ശേഷിയും കയറ്റുമതിയും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും.

 "കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൽ ലോകം കുറഞ്ഞ നടപടികൾ കാണുന്ന ഈ സമയത്ത് ഇതൊരു സുപ്രധാന നടപടിയാണ്," കാബിനറ്റ് തീരുമാനത്തോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് സെന്റർ ഫോർ സയൻസ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ സുനിത നരേൻ പറഞ്ഞു.

 "എന്നാൽ നിരാശജനകമായ കാരണം എന്തെന്നാൽ, ഞങ്ങൾ ഗ്ലാസ്‌ഗോയിൽ പറഞ്ഞതിന് പകരം 2030-ഓടെ 50 ശതമാനം ഫോസിൽ ഇതര ഇന്ധന ശേഷി സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രസ്താവിച്ചു - 2030-ഓടെ പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി ആവശ്യകതയുടെ 50 ശതമാനം ഇന്ത്യ നിറവേറ്റും."

 2030 ഓടെ ഫോസിൽ ഇതര സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് 50 ശതമാനം വൈദ്യുതി കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ, ഫോസിൽ ഇതര സ്രോതസ്സുകളുടെ 65-70 ശതമാനം സ്ഥാപിത ശേഷി ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആവശ്യമാണെന്ന് നരേൻ പറഞ്ഞു.

 കാരണം, ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ ഉപഭോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്, എന്നാൽ വളർച്ച പുനരുപയോഗിക്കാവുന്നതും ഫോസിൽ ഇതര സ്രോതസ്സുകളിൽ ആയിരിക്കണം.  “ഇത് അഭിലഷണീയവും ചെലവേറിയതുമാണ്.  അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് അന്താരാഷ്ട്ര ധനകാര്യത്തിന് സോപാധികമാക്കേണ്ടത്, ”അവർ പറഞ്ഞു.

 ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ NDC, 2030 വരെ 2.5 ട്രില്യൺ ഡോളറിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റി.  “ഇന്ത്യയുടെ കാലാവസ്ഥാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ആഭ്യന്തര വിഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ധനസഹായം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും, സാങ്കേതിക പിന്തുണയ്‌ക്ക് പുറമെ അന്താരാഷ്ട്ര ധനകാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ന്യൂഡൽഹിക്ക് അതിന്റെ വിഹിതം ആവശ്യമാണ്,” ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

സമർപ്പിത നയങ്ങളുടെ പിൻബലത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഊർജ ഉൽപ്പാദന ശേഷിയിൽ ഫോസിൽ ഇതര സ്രോതസ്സുകളുടെ പങ്ക് ഇതിനകം 41 ശതമാനം കടന്നിട്ടുണ്ട്, 2005-നും 2016-നും ഇടയിൽ ഉദ്വമന തീവ്രത ജിഡിപി 24 ശതമാനം കുറഞ്ഞു. പകർച്ചവ്യാധിക്ക് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യം വർദ്ധിച്ച  സാഹചര്യം ഊന്നിപ്പറയുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും വേണം," ഊർജ്ജം, പരിസ്ഥിതി, ജലം (CEEW) കൗൺസിൽ ഫെലോ, വൈഭവ് ചതുർവേദി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
MALAYORAM NEWS is licensed under CC BY 4.0