എസ്എസ്എൽസി പത്താം ക്ലാസ് ഫലം 2022 പ്രഖ്യാപിച്ചു. 99.26% വിദ്യാർത്ഥികൾ വിജയിച്ചു. | SSLC 2022 Result Published
കേരള ബോർഡ് എസ്എസ്എൽസി പത്താം ക്ലാസ് ഫലം ഹയർ സെക്കൻഡറി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 99.26% വിദ്യാർത്ഥികൾ വിജയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം 99.47 ശതമാനം വിജയമാണ് ബോർഡ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയശതമാനം നേടിയ കണ്ണൂർ ജില്ലയാണ് 99.85 ശതമാനം. 1,21,318 വിദ്യാർത്ഥികൾ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. 

എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് നേടിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർഥികൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. 2,214 സ്‌കൂളുകൾ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും 100 ശതമാനം വിജയം നേടി.


പത്താം ക്ലാസ് ബോർഡ് പരീക്ഷ എഴുതിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റുകൾ വഴി ഫലങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ കഴിയും

keralapareekshabhavan.in

sslcexam.kerala.gov.in

results.kite.kerala.gov.in

prd.kerala.gov.in

result.kerala.gov.in

results.kerala.nic.in

sietkerala.gov.in. 

 എന്നീ സൈറ്റുകള്‍ വഴി വൈകുന്നേരം 4 മണി മുതല്‍ ഫലം ലഭ്യമാകും..


2022 ലെ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ലീവിംഗ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് (എസ്എസ്എൽസി) പരീക്ഷകൾ മാർച്ച് 31 മുതൽ ഏപ്രിൽ 29 വരെ യാണ് നടത്തിയത്.ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റുകൾക്ക് പുറമെ  മാർക്കുകൾ പരിശോധിക്കാൻ സഫലം ആപ്പ് വഴിയും സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.


കേരള ബോർഡ് എസ്എസ്എൽസി പത്താം ക്ലാസ് ഫലം 2022: കേരള വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി അടുത്തിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു,   ഹയര്‍ സെക്കന്ററി  ഫലം ജൂൺ 20 നകം പ്രഖ്യാപിക്കും.

MALAYORAM NEWS is licensed under CC BY 4.0