"യഥാർത്ഥ ആശ്വാസത്തിന് ഇന്ധന എക്സൈസ് തീരുവ കുറച്ചാൽ പോരാ" ഉദ്ധവ് താക്കറെ | Its no enough to reduce fuel excise duty, Uddhav Thackeray
 ആറോ ഏഴോ വർഷം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന എക്‌സൈസ് തീരുവ കുറയ്ക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ആശ്വാസമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ പറഞ്ഞു.

 പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും എക്സൈസ് തീരുവ കേന്ദ്രസർക്കാർ കുറച്ചത് പര്യാപ്തമല്ലെന്നും ആറോ ഏഴോ വർഷം മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിലേക്ക് ഇനിയും കുറയ്ക്കണമെന്നും മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ ശനിയാഴ്ച ആവശ്യപ്പെട്ടു.

 പെട്രോളിന്റെയും ഡീസലിന്റെയും എക്‌സൈസ് തീരുവ ഏറ്റവും കുറച്ച് കുറച്ചതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ താക്കറെ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ വിമർശിച്ചു.

 “രണ്ട് മാസം മുമ്പ് പെട്രോളിന്റെ എക്സൈസ് തീരുവ ലിറ്ററിന് 18.42 രൂപ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു, ഇന്ന് ഇത് 8 രൂപയും ഡീസലിന്റെ തീരുവ 18.24 രൂപയും വർധിപ്പിച്ച് ഇപ്പോൾ 6 രൂപ കുറച്ചിട്ടുണ്ട്.  വൻതോതിലുള്ള വർധനവുകൾ വരുത്തി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇളവ് നൽകുന്നത് നല്ലതല്ല,” മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

 ആറോ ഏഴോ വർഷം മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന എക്‌സൈസ് തീരുവ കുറച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ആശ്വാസം, അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

 കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്ര സർക്കാർ പെട്രോളിന്റെ എക്സൈസ് തീരുവ ലിറ്ററിന് 8 രൂപയും ഡീസലിന് 6 രൂപയും കുറച്ചു, ഉയർന്ന ഇന്ധന വിലയിൽ വലയുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകുകയും പണപ്പെരുപ്പം ഒന്നിലധികം വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയും ചെയ്തു.  .

 എക്സൈസ് തീരുവ വെട്ടിക്കുറച്ചത് മറ്റ് ലെവികളിലെ സ്വാധീനം കണക്കിലെടുത്ത് പെട്രോളിന് 9.5 രൂപയും ഡീസലിന് 7 രൂപയും കുറയ്ക്കും.
MALAYORAM NEWS is licensed under CC BY 4.0